Megosztás

Tematikus oktatási segédlet gyűjtemény

a.) Melléklet 01, letöltés: [itt]

b.) Melléklet-02, letöltés: [itt]

a) A pedagógiai diagnózis szempontsor - letölthető: 1, 2, 3, 4

b) Fejlesztési területek szerinti feladatok - letölthető: [itt]

c) Fejlesztési lehetőségek kompetencia területenként - letöltés: [itt]

d) Fejlesztő foglalkozásokon használható anyagok - letölthető: [itt]

e) Fejlesztési terv minta - letölthető: [itt]

f) Ütemtervet első osztály - letölthető: [itt]

g) A tanulók tevékenységének naplózása - letölthető: [itt]

h)  Értékelő lap - letölthető: [itt]

a) Testséma  - letölthető: 01. -02.

b) Rácsos lap-01 - letöltés: [itt]

c) Rácsos lap-02 - letöltés: [itt]

d) Rácsos lap-03 - letöltés: [itt]

e) Labirintus -01.-02.-03. -  letöltés: [itt]

f) Labirintus -04. -  letöltés: [itt]

g)  Labirintus -05.-06. -  letöltés: [itt]

h) Sor- oszlop kódolás, dekódolás - letölthető: [itt]

i) Analízis-szintézis-01. - letölthető: [itt]

j) Rész- egész 01.  - letölthető: [itt]

k) Rész- egész 05. a, b, c  - letölthető: [itt]

l) Téri viszonyító rutinok használata - letölthető: 01. - 02.

m) Képgyűjtemény - letölthető: [itt]

n) ABC feladatlap -  letöltés: [itt]

o) ABC dominó-01. -  letöltés: [itt]

p) ABC Dominó üres -  letöltés: [itt]

q)  Hibakeresés-01. -  letöltés:  [itt]

 Feladatlapok: [itt]

Szemmozgás gyakorlása: [itt]

Rész-egész: [itt]

Földrajz elnevezések: [itt]

b betű: [itt]

Mássalhangzó nyomozó [tankocka]: [itt]

Ki marad a végén? [tankocka]: [itt]

Egyéni fejlesztési terv (EFT-diszlexia): [itt]

 

Egyéni fejlesztés az iskolai gyakorlatban- a Fejlesztő Pedagógia folyóirat (2009/3.)